Fons Hijos de Benito Planellas SRC

Indústria surera.

Data.- 1878 - 1986.
Tipus de documentació.- Textual.
Volum.- 3,5 m.l. (460 unitats documentals textuals).

Empresa surotapera dedicada a la fabricació de taps. Els seus orígens són força confusos. Segons Santiago Hernández Bagué, l’empresa inicial fou fundada l’any 1877 per Benet Planellas. A la matrícula industrial d’aquell mateix any, però, únicament hi consta inscrit un Benet Planellas que regentava un negoci de venda de vins al detall situat al carrer Sant Llorenç. El mateix Planellas apareix registrat com a baixa d’aquest mateix negoci –aleshores identificat com a fàbrica d’aiguardent– a la contribució industrial de 1888, malgrat que continua desenvolupant l’activitat a la documentació de 1889. Per altra banda, el document més antic que es conserva dins el fons consisteix en un llibre copiador de correspondència dels anys 1878 – 1880 en el qual es recullen nombroses factures en concepte de venda de taps de suro a l’estranger, tot i que en cap lloc s’hi indica explícitament que aquest llibre pertanyi a la fàbrica Planellas. En conclusió, doncs, podem plantejar-nos la hipòtesi que el negoci taper hauria nascut de la necessitat d’embotellar el vi que s’oferiria a la botiga, i que aquella activitat secundària hauria agafat prou embranzida com per acabant reorientant el negoci eclusivament cap al sector surotaper.

Sigui com sigui, l’any 1898, Benet Planellas Gruart comprà a Agustí Calvet Serra –avi de l’escriptor Gaziel– la fàbrica que aquest havia edificat al carrer Maragall el 1880. L’antiga fàbrica Calvet es convertí així en l’emplaçament definitiu de la fàbrica Hijos de Benito Planellas. Cal suposar que, amb anterioritat a aquella compra, Benet Planellas –tal vegada, fill de Benet Planellas– ja es dedicava al negoci surotaper en algun altre punt de la ciutat, segurament amb la denominació inicial de Benito Planellas y Cª (així apareix en un copiador de cartes dels anys 1893 – 1895). Tal com indica el seu nom definitiu, la societat prengué un caràcter estrictament familiar. Així, en el llibre de caixa de l’empresa del període 1897 – 1928 s’hi esmenten diversos membres de les famílies Planellas i Arxer, que cal entendre que formaven part de la societat com a socis capitalistes: Benet Planellas Gruart; els germans Agustí, Benet i Àngela Planellas Arxer, Francesc Planellas i Adelaida Daura de Planellas, entre d’altres.

El desenllaç de la Guerra Civil espanyola suposà un punt d’inflexió per a la fàbrica, més enllà de la precarietat de la immediata postguerra. Així, entre els mesos d’abril i maig de 1939, l’Ajuntament guixolenc hagué de fer gestions davant les autoritats provincials per tal que l’empresa obtingués el permís necessari per poder reemprendre l’activitat, davant la impossibilitat del seu representant –Francesc Planellas Daura–, d’obtenir el necessari aval d’adhesió al nou règim. La raó d’aquesta negativa es devia a què tant el mateix Francesc Planellas com el titular de la fàbrica –Benet Planellas– havien estat membres d’un partit d’esquerres. A banda, Benet Planellas Arxer es trobava en aquell moment detingut i seria condemnat per raons polítiques a 6 anys i un dia de presó major, víctima de la repressió franquista. No sortiria en llibertat condicional fins a finals de novembre de 1940.

La fàbrica Hijos de Benito Planellas SRC tancà definitivament les portes el 1990. L’edifici fou adquirit finalment per una entitat bancària i pels volts de l’any 2007 es reconvertí en habitatges.

ARXIU MUNICIPAL

Adreça: Carretera de Girona, 45-47
arxiu@guixols.cat · Tel. 972 32 25 93

Horari: feiners de 9 a 15 h. 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits