Fons Societat Coral Nova Gesòria

Dates.- 1871 - 1954.
Tipus de documentació.- Textual i musical (partitures i particel·les).
Volum.- 1,8 m.l. (837 unitats documentals).

L’any 1891 tingué lloc a Sant Feliu la fundació de les dues societats corals més populars i de renom a la vila: la coral L’Avant i la massa coral Gesòria. Malgrat la forta rivalitat existent entre ambdues entitats, el mes de juny de 1903 les dues corals es fusionaren en una sola entitat: naixia així l’Orfeó Gesòria.

A mitjans de l’any 1906, l’orfeó va traslladar la seva seu social al saló cafè del teatre Vidal. L’entitat comptava en aquells moments amb prop de 180 orfeonistes i més de 1000 socis protectors. També l’any 1906, la societat estrenà una nova secció lírica i dramàtica. A partir de 1910, l’Orfeó Gesòria entra en crisi i desapareix el rastre de la seva activitat musical a la premsa. El 1914, sota la direcció de Ramon Novi, l’entitat tornarà a realitzar un seguit de concerts que, tanmateix, tingueren escàs públic. Aquest fet, juntament amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial i la crisi surera que en derivà a Sant Feliu acabaren de confirmar la decadència de l’agrupació, sobretot si tenim en compte que la base social de l’orfeó el formaven tapers i obrers de fàbriques surotaperes. L’entitat es mantingué aleshores de manera força precària fins a la seva pràctica desaparició entre els anys 1920 i 1921.

El desànim generalitzat que provocà la dissolució de l’orefó entre diverses persones de la ciutat vinculades al món musical féu que a mitjans de l’any 1923 s’impulsés de nou la constitució a Sant Feliu d’una entitat coral i cultural que recollís i continués la tasca iniciada per l’Orfeó Gesòria. És per aquesta rao que, de forma significativa, l’entitat prengué el nom de Societat Coral Nova Gesòria. La direcció artística fou assumida inicialment pel mestre Lluís Badosa. Els primers temps de la nova etapa de la coral foren d’extrema duresa, en coincidir amb la proclamació de la dictadura de Primo de Rivera i la política anticatalanista d’aquell nou règim. A partir de 1925, la direcció de l’entitat fou assumida per Josep M. Vilà Gandol, coincidint amb un moment de major tolerància i activitat. La Nova Gesòria continuà la seva tasca fins que l’esclat de la Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura franquista la sumiren en una letargia que durà gairebé 15 anys. De fet, no reemprengué de nou la seva activiat musical i cultural fins l’any 1951. Un dels moments àlgids de l’entitat tingué lloc l’any 1953 amb la celebració del cinquantenari de la fundació de l’Orfeó Gesòria i amb què la Nova Gesòria es reconeixia alhora com a hereva i continuadora seva. La societat coral Nova Gesòria es matingué en actiu fins ben entrada la dècada dels anys seixanta del segle XX, participant en festes tradicionals sota la direcció del mestre Rafel Figueras Auladell. 

ARXIU MUNICIPAL

Adreça: Carretera de Girona, 45-47
arxiu@guixols.cat · Tel. 972 32 25 93

Horari: feiners de 9 a 15 h. 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits