Fons La Unión Mutualista

Entitat de previsió social.

Dates.- 1954 - 1965 (conté documents solts de 1937 i 1942, i documents de 1981 - 1997 agregats posteriorment a la dissolució de l'entitat).
Tipus de documentació.- Textual.
Volum.- 0,05 m.l. (21 unitats documentals textuals).

Nascuda l’any 1955 de la fusió de cinc antigues germandats de socors mutus existents a Sant Feliu sota el lideratge de La Nueva Armonía, que havia estat fundada com a societat obrera de socors mutus el mes de desembre de 1911. Les altres quatre entitats fusionades foren La Benéfica Guixolense (fundada el 1904), La Reformada (1913) –totes dues exclusivament per a dones– La Previsión Guixolense (1914) i La Nueva Guixolense (1918, també per a dones). Pocs mesos després, s’incorporà La Guixolense, creada el 1893 i igualment formada exclusivament per dones.

El naixement de La Unión Mutualista cal buscar-lo en les conseqüències derivades de la llei del seguro obligatorio de enfermedad, que tot i ser promulgada l’any 1942 no començaren a notar-se a nivell local fins el 1954. Fou aleshores quan la junta directiva de La Nueva Armonía, davant del fet que bona part dels seus socis haguessin d’afiliar-se forçosament a l’esmentada assegurança obligatòria per malaltia, proposà a la resta d’entitats de socors que hi havia en aquell moment a Sant Feliu de trobar una manera per contrarrestar la baixa de socis a què es veurien afectades totes elles. La solució acordada passava per la fusió de totes les mutualitats de previsió social en una de sola. Només dues de les entitats d’aquest tipus que hi havia l’any 1954 a Sant Feliu continuaren anant per lliure. La primera, el Montepío Guixolense (fundada el 1905) perquè rebutjà la proposta (malgrat que acabaria integrant-s’hi l’any 1961). La segona, La Protectora Ferroviaria, per anar dirigida exclusivament als empleats de la companyia del tren i, per tant, tractar-se d’una mútua lligada a una empresa concreta.

Per tal de gaudir d’una situació més avantatjosa, les entitats fusionades en la mutualidad de previsió social La Unión Mutualista acordaren que, en un primer moment, La Nueva Armonía demanaria de canviar el seu nom pel de la nova entitat i posteriorment, un cop fets tots els tràmits reglamentaris, s’hi incorporarien les quatre entitats restants. Un cop legalitzada la nova entitat, el Sr. Joan Cateura Salellas, administrador de La Nueva Armonía des de 1944, en fou escollit administrador interí fins a finals del mes d’agost de 1955, en convocar-se la plaça. El Sr Joan Vilatje Buxó fou elegit com a nou administrador, càrrec que ocuparia fins a la desaparició de la mútua l’any 1978.

A partir de la dècada de 1960, La Unión Mutualista començarà a patir dificultats cada vegada majors per a la seva supervivència i una baixa constant de socis, atès que el seguro obligatorio de enfermedad ja cobria a bastament les necessitats dels treballadors i dels seus familiars. Així, de 1906 socis que tenia l’entitat l’any 1955, passà a comptar amb només 760 el 1977. La problemàtica augmentà quan la junta rectora començà a trobar dificultats per cobrir els càrrecs. El mes de gener de 1978 la totalitat de membres de la junta que quedaven en actiu van presentar la dimissió irrevocable dels seus càrrecs, posant-los a disposició de la Federació de Mutualitats de Catalunya, a la qual es trobava inscrita la mutualitat. Finalment, el 20 de juny de 1978, en assemblea extraordinària, s’acordà de dissoldre l’entitat i traspassar-ne el seu capital social al servei El Refugio Mutual de la Federació de Mutualitats de Catalunya.

ARXIU MUNICIPAL

Adreça: Carretera de Girona, 45-47
arxiu@guixols.cat · Tel. 972 32 25 93

Horari: feiners de 9 a 15 h. 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits