Fons Federació local de la CNT-AIT

Sindicat obrer de caràcter anarcosindicalista.

Dates.- 1919 / 1999 (dates de creació dels documents). 1977 / 1990 (dates d’agregació dels documents al fons). 1990 / 1999 (data d’agregació de documents amb posterioritat a la desaparició de la CNT local).
Tipus de documentació.- Textual i fotogràfica.
Volum.- 1,2 m.l. (176 unitats documentals textuals, 2 positius fotogràfics i 4 segells de goma).
Observacions.- Fons descrit en la seva totalitat. Contacteu amb l'Arxiu Municipal.

La C.N.T. o Confederació Nacional del Treball es constituí a Barcelona el mes de setembre de 1911 com a una central sindical anarcosindicalista d’àmbit estatal; es convertí en el sindicat obrer més important d’Espanya durant el primer terç del segle XX, amb una incidència especial a Catalunya, i és l’organització obrera més important del món que s’ha declarat partidaria de l’anarquisme. L’any 1922, el corrent anarcosindicalista recuperarà el control de l’organització, que s’adherí a l’Associació Internacional de Treballadors (A.I.T.). Durant la II Republica espanyola, la C.N.T. – F.A.I. arribà a tenir més de 800.000 afiliats. En esclatar la Guerra Civil, el sindicat lluità aferrisadament per esclafar l’aixecament militar, formà part dels comitès de milícies antifeixistes creats arreu de Catalunya, i fins i tot entrà en els governs de la Generalitat i de l’Estat. Els anomenats Fets de Maig de 1937, però, relegaren l’organització a un segon pla. La derrota de 1939 portà la direcció de la C.N.T. a l’exili, mentre a l’interior de l’Estat la confederació sobrevivia clandestinament i de manera precària. El febrer de 1976, un cop mort Franco i en el procés cap a la transició democràtica, s’aconsegui la reconstitució orgànica del sindicat reagrupant totes les tendències i la reaparició dels òrgans tradicionals de premsa. El maig de 1977, l’organització fou legalitzada. En el V congrés de 1979 esclatà la crisi; s’imposà el sector intransigent, la qual cosa precipità l’escissió del sector renovador, que tenia una presència majoritària en el món laboral i que adoptà el nom de Confederació General del Treball (C.G.T.) l’any 1989. El sector històric del sindicat, en canvi, mantingué les sigles de C.N.T. – A.I.T.


No tenim coneixement del moment exacte ni de les circumstàncies de constitució de la federació local de la C.N.T – A.I.T. de Sant Feliu de Guíxols. En tot cas, ja el 5 de març de 1977 –poc abans de la legalització de la central– una comissió organitzadora d’aquesta federació local envià un comunicat a tots els afiliats a la C.N.T. – A.I.T. convocant-los a una reunió per nomenar els càrrecs de la federació local i el delegat a la reunió plenària regional de federacions locals. La federació guixolenca quedarà constituïda amb els càrrecs de: secretari, Ceferino Bosch; tresorer, Joaquim Sanchiz; i comptador, Armando Vilar. La federació local de Sant Feliu de Guíxols va mantenir la seva activitat fins a principis de la decada de 1990, essent el senyor Joaquim Sanchiz el seu darrer secretari. Llavors, i en vista de la radical disminució d’associats i la manca de futur del sindicat a Sant Feliu, va decidir dissoldre la federació local de la C.N.T.

ARXIU MUNICIPAL

Adreça: Carretera de Girona, 45-47
arxiu@guixols.cat · Tel. 972 32 25 93

Horari: feiners de 9 a 15 h. 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits