Col·lecció Municipal de Documents

Consultar en línia i descarregar alguns dels documents

Dates.- s. XVII-XXI.
Tipus de documentació.- Impresa, fotogràfica i textual.
Volum.- Aproximadament 30 m.l., equivalents a cap a un miler de documents (dades de 29 de setembre de 2016).

La col·lecció comprèn un conjunt de documents de naturalesa heterogènia i procedència diversa, amb orígens, contingut i característiques formals dispars. Es tracta de documents que han arribat a l'Arxiu de forma atomitzada, ja sigui individualitzadament o en petits conjunts, sense que disposin d’entitat o volum suficient per a poder-los considerar pròpiament com a fons. Aquesta és la raó per la qual, a efectes d’una millor gestió, l’Arxiu Municipal els ha aplegat de forma factícia sota una Col·lecció Municipal de Documents. Es tracta d’una col·lecció oberta, dins la qual es van incorporant periòdicament documents, a mesura que l’Arxiu rep nous ingressos.


La col·lecció s’organitza mitjançant una descripció individualitzada de cada unitat documental. Atès aquest caràcter dispar, els documents no es classifiquen. Amb motiu de la procedència diversa, s’ha cregut oportú especificar el nom del cedent i el tipus de cessió en la descripció de cadascun dels documents.

ARXIU MUNICIPAL

Adreça: Carretera de Girona, 45-47

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 15 h.
Per a la consulta presencial cal reservar cita prèvia
arxiu@guixols.cat · Tel. 972 32 25 93

 

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits